(تصاویر) در این هتل با خرس‌های قطبی زندگی کنید!


مطلب پیشنهادی
بعد از حادثه سونامی در ژاپن، بسیاری از بازماندگان، هنگام غم و اندوه با رفتن …

بیشتر بخوانید:  گنج هیتلر پیدا شد